Uirlisí don mBunscoil

Snáithe 2 - Ag Réiteach Cásanna

THÍOS, TÁ UIRLISÍ CHUN CÁSANNA BULAÍOCHTA A “RÉITEACH” AGUS GAOLTA A “CHUR INA GCEART” GAN LOCHT A CHUR AR AON DUINE.

Na hacmhainní scríofa thíos, is féidir leat ainm agus suaitheantas do scoile a chur isteach iontu chomh maith lenár lógó

 

Lámhleabhar inchlóite le haghaidh Snáithe 2 - Ag Réiteach Cásanna

Réasúnaíocht agus Modh Úsáide Acmhainní Thíos:
ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 01

Foirm: Tuairisc ar eachtra. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 02

Foirm: Gníomhú de thoradh ar thuairisc ar bhulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 03

Eolas roimh gach suirbhé ranga ar "Athrú seachas Milleán." Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 04

Ceistneoir is féidir a chur in oiriúint don chomhthéacs: Suirbhé i ndiaidh eachtra. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 05

Ceistneoir: Suirbhé rialta ranga. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 06

Foirm: Tuairisc ó dhuine a chonaic eachtra. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 07

Foirm: Agallaimh aonair lánranga. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 08

Don fhoireann: Foláireamh maidir le daltaí i mbaol. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 09

Don fhoireann: Foláireamh maidir le teannas idir daltaí. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 10

Don fhoireann: Foláireamh maidir le dalta a bhfuil bulaíocht á déanamh air/uirthi. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 11

Foirm: Bulaíocht atá curtha i leith dalta – Agallamh. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 12

Iompar bulaíochta: Seicliosta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 13

Foirm: Gealltanas an dalta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 14

Foirm: Gealltanas an dalta agus tuismitheora. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 15

Foirm: Gealltanas maidir le páirt a ghlacadh. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 16

Foirm: Ráiteas tionchair ó dhalta a ndearnadh bulaíocht air/uirthi. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL
Privacy Statement | Cookie Policy