Uirlisí le haghaidh Múinteoirí sna Scoileanna

MÚINTEOIRÍ

AG CABHRÚ LE MÚINTEOIRÍ LE CUR I BHFEIDHM AN FHEACHTAIS FHRITHBHULAÍOCHTA I SCOILEANNA

Thíos, tá cuir i lathair Powerpoint, cuir i láthair físeán ar an láthair, agus “Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta le haghaidh Bunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna” (chomh maith le dréacht-pholasaithe scoile in aghaidh bulaíochta agus acmhainní úsáideacha eile).

 

Clár Inchlóite le haghaidh Feachtas Frithbhulaíochta: Ceisteanna & Freagraí

Míniúchán Gairid ar Réasúnaíocht agus Modh Cur i bhFeidhm i Scoileanna:
ÍOSLÓDÁIL

ACMHAINNÍ IS FÉIDIR A ÍOSLÓDÁIL

CINEÁL
ACMHAINNÍ

01 Léiriú Powerpoint

Muinteoirí Bunscoile. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

02 Físeán Feachtas Frithbhulaíochta

Léiriú do mhúinteoirí bunscoile ar Feachtas Frithbhulaíochta. Buíochas le Micheál Ó Muircheartaigh.

ÍOSLÓDÁIL

03 Léiriú Powerpoint

Muinteoirí Iarbunscoile. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

04 Físeán Feachtas Frithbhulaíochta

Léiriú do mhúinteoirí iarbunscoile ar Feachtas Frithbhulaíochta. Buíochas le Micheál Ó Muircheartaigh.

ÍOSLÓDÁIL

05 Léiriú Powerpoint

Tuismitheóirí.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

06 Físeán Feachtas Frithbhulaíochta

Léiriú do thuismitheoirí ar Feachtas Frithbhulaíochta. Buíochas le Micheál Ó Muircheartaigh.

ÍOSLÓDÁIL

07 Físeán Frithbhulaíochta

"Break Bullying: Not in the Break Room, Not on the Playground" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

08 Ciorclán ón DES

Ciorclán-Gnásanna-Frithbhulaíochta-Bunscoile-agus-Iarbhunscoile

ÍOSLÓDÁIL

09 Gnásanna Frithbhulaíochta

Gnásanna-Frithbhulaíochta-Bunscoile-agus-Iar-bhunscoile

ÍOSLÓDÁIL

10 Cuntas Achomair 1

Taifid na nDaltaí a Rinne Bulaíocht, go Deireadh Bliain Éigean

ÍOSLÓDÁIL

11 Cuntas Achomair 2

Foirm Thuairisce – Sonraí & Freagairt, go Deireadh Bliain Éigean

ÍOSLÓDÁIL

12 Beartas Frithbhulaíochta

Léaráid Beartas Frithbhulaíochta don mbunscoil, as Bearla amháin.

ÍOSLÓDÁIL

13 Beartas Frithbhulaíochta

Léaráid Beartas Frithbhulaíochta don iarbhunscoil, as Bearla amháin.

ÍOSLÓDÁIL

14 Físeán frith-chibearbhulaíochta.

Máthair an-bhrónach ag labhairt í mBéarla - fúair a mac bás tar éis cibearbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL