Uirlisí le haghaidh Bunscoileanna

Snáithe 1 - Chun Feasacht a Ardú

THÍOS, TÁ CEACHTANNA LE CABHRÚ LE PAISTÍ CHUN BULAÍOCHT A AITHINT, A DHIÚLTÚ, AGUS A THUAIRISCIÚ

Na hacmhainní scríofa thíos, is féidir leat ainm agus suaitheantas do scoile a chur isteach iontu chomh maith lenár lógó

 

Lámhleabhar Inchlóite le haghaidh Snáithe 1 - Chun Feasacht a Ardú

Réasúnaíocht, Modh Úsáide, agus Amanna a Mholtar do na Ceachtanna thíos:
ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.1

"SESAME STREET GOOD BIRDS CLUB EDITED" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.1

"Sesame Street – Club na nÉan Maith" - An Bhileóg Oibre a gabhann leis, Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.2

“Cineálacha Iompair Bhulaíochta” – Cleachtadh Bunaithe are Bhileog Oiblr. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.3

"The Meanest Girl in Second Grade" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.3

"An Cailín is Suaraí í Rang a Dó" - An Bhileóg Oibre a gabhann leis, Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.4

Nathracha is Dréimirí le gnéithe breise (gheobhaidh tú sonraí sa Lámhleabhar thuas.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.5

"CYBER BULLYING CINEMA COMMERCIAL" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.5

"Fógra Pictiúrlainne Maidir le Frithbhulaíocht” - An Bhileóg Oibre a gabhann leis, Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.6

"Meena Cartoon - Who is Afraid of the Bully" Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.6

 "Cartún Meena - An bhuil eagla ort roimh bhulaí" - An Bhileóg Oibre a gabhann leis, Buíochas le C.O.G.G..
ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.7

Comórtas Líníochta Bliantúil.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 7-8 Cleachtadh 1.2.8

Comórtas Manaí Bliantúil.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.1

"Bulaíocht a Aithint" - Cleachtadh bunaithe ar bhileóg oibre.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.2

"Anti-Bullying Elementary School Video (Dunsford) - Strength in Numbers" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.2

"Fís fhrithbhulaíochta "Strength in Numbers," - Billeóg Oibre.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.3

"It's up to You" - Frith-Chibearbhulaíochta agus/no Fritheisiaimh - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.3

"It's up to You" - Billeóg Oibre.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.4

"Rudolph, an Fia Rua" - Cleachtadh bunaithe ar bhilleóg oibre.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.5

"! Words Hurt - Don't be a part of it !" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.5(a)

"Words Hurt - Don't be a part of it" - an céad bhileóg oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.5(b)

"Words Hurt - Don't be a part of it" - an dara bhileóg oibre a ghabhann leis.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.6

"Emma's Story: Cyberbullied by a Best Friend" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.6

"Emma's Story: Cyberbullied by a Best Friend" - An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.7

Comórtas Líníochta Bliantúil

ÍOSLÓDÁIL

Aois 8-9 Cleachtadh 1.3.8

Comórtas Manaí Bliantúil.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.1

12 Gearrthóga ("Webisodes") 1 - 12, ó "www.stopbullying.gov" - Físeáin.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.1

12 Gearrthóga ("Webisodes") 1 - 12, ó "www.stopbullying.gov" - An Bhileóg Oibre a gabhann leo.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.2

"When the Going Gets Scruff" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.2

"Roghanna Scruff" - An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.3

Cleachtadh (Powerpoint) Frith-Chibearbhulaoichta le Guthán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.4

"The Power of One - School Video Sample" - Físeán.  Ina dhiaidh sin déantar an Suirbhé Rialta Ranga.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.5

"Bully (Amazing Short Animation film)" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.5

"Bully (Amazing Short Animation film)" - An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.6

"Supporting Difference" - Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.6

"Supporting Difference" - An Bhileóg a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.7

Comórtas Liniochta Bliantúil.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 9-10 Cleachtadh 1.4.8

Comórtas Manaí Bliantúil.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.1

"Deir Síomón" - cluiche a threoraíonn an múinteoir. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.2

"Anti-Cyberbullying (FCF Youth Version)" – Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.2

"Anti-Cyberbullying (FCF Youth Version)" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.3

"Antibullying PSA: The Price of Silence" – Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.3

"Antibullying PSA: The Price of Silence" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.4

"BackMeUp - Anti-cyberbullying Community Service Announcement" – Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.4

"BackMeUp - Anti-cyberbullying Community Service Announcement" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.5

Cleachtadh (Powerpoint) Frith-Chibearbhulaoichta Ar-Line (ar an bhfón nó ar ríomhaire).

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.6

"Talent Show - Cyberbullying Prevention Commercial" – Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.6

"Talent Show - Cyberbullying Prevention Commercial" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.7

Comórtas Líníochta Bliantúil. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 10-11 Cleachtadh 1.5.8

Comórtas Manaí Bliantúil. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.2

"How to UnMake A Bully, Volume 2" – Físeán agus ansin Cómhrá sa rang.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.3

"Cyber-Bullying" – Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.3

"Cyber-Bullying" - An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.4

"Childnet International - Cyberbullying" – Físeán.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.4

"Childnet International - Cyberbullying" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.5 (a)

(a) Bileog Oibre, agus Bileog Eolais, ar an gcibearbhulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.5 (b)

(b) Bileog Oibre, agus Bileog Eolais, ar an gcibearbhulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.5 (c)

(c) Bileog Oibre, agus Bileog Eolais, ar an gcibearbhulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.6

"Tolerance PSA - Dear Parent" – Físeán agus ansin Cómhrá sa Rang.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.7

Comórtas Líníochta Bliantúil. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.8 (a)

(a) Fógra faoi Chomórtas Póstaer. De rogha air sin, is féidir gnáthchomórtas manaí a eagrú. Buíochas le C.O.G.G.
ÍOSLÓDÁIL

Aois 11-12 Cleachtadh 1.6.8 (b)

Póstaer bán le haghaidh an chomórtais póstaer má tá sé á eagrú. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL
Privacy Statement | Cookie Policy