Uirlisí don Iarbhunscoil

Snáithe 2 - Ag Réiteach Cásanna

THÍOS, TÁ UIRLISÍ CHUN CÁSANNA BULAÍOCHTA A “RÉITEACH” AGUS GAOLTA A “CHUR INA GCEART” GAN LOCHT A CHUR AR AON DUINE.

Na hacmhainní scríofa thíos, is féidir leat ainm agus suaitheantas do scoile a chur isteach iontu chomh maith lenár lógó

 

Lámhleabhar inchlóite le haghaidh Snáithe 2 - Ag Réiteach Cásanna

Réasúnaíocht agus Modh Úsáide Acmhainní Thíos:
ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 01

Foirm tuairisce na heachtra. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 02

Gníomhú de thoradh ar thuairisc ar bhulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 03

Dearcadh na scoile seo ar bhulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 04

 Suirbhé maidir le heachtra. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 05

Suirbhé rialta ranga. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 06

Tuairisc ó dhuine a chonaic eachtra. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 07

Agallaimh aonair lán-ranga. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 08

Foláireamh maidir le daltaí i mbaol. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 09

Foláireamh maidir le teannas idir daltaí. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 10

Foláireamh maidir le dalta a bhfuil bulaíocht á déanamh air. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 11

Bileog agallaimh maidir le bulaíocht atá curtha i leith dalta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 12

Seicliosta ar iompar bulaíochta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 13

Gealltanas iompraíochta an dalta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 14

Gealltanas iompraíochta an dalta sínithe ag tuismitheoir. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 15

Gealltanas nach leanfar leis an mbulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Leathnach 16

Ráiteas tionchair dalta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL
Privacy Statement | Cookie Policy