Uirlisí Iarbhunscoileanna

Snáithe 1 - Chun Feasacht a Ardú

THÍOS, TÁ CEACHTANNA LE CABHRÚ LE PAISTÍ CHUN BULAÍOCHT A AITHINT, A DHIÚLTÚ, AGUS A THUAIRISCIÚ

Na hacmhainní scríofa thíos, is féidir leat ainm agus suaitheantas do scoile a chur isteach iontu chomh maith lenár lógó

 

Lámhleabhar Inchlóite le haghaidh Snáithe 1 - Chun Feasacht a Ardú

Réasúnaíocht, Modh Úsáide, agus Amanna a Mholtar do na Ceachtanna thíos:
ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.1 (a) & (b)

(a) “Cineál Saoil – Suirbhé” & (b) “Míniú ar dhearcadh na scoile ar bhulaíocht”

& “Suirbhé Ranga maidir leis an mBunscoil.”  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.2

(a) “Cineálacha Bulaíochta” & (b) “Bulaíocht a aithint.” Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.3

"Childnet International - Cyberbullying - Let's Fight It Together" - Físeán frith-chibearbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.3

"Childnet International – Cyberbullying – Let’s Fight It Together" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.4 (a)

Cur i láthair ar Powerpoint ar an gcibearbhulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.4 (b)

Leideanna maidir le cibearbhulaíocht ar fhón póca agus ar ríomhaire agus bileog oibre ar an gcibearbhulaíocht. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.5

"Too Scared for School" ón DVD ón bhFeachtas Frithbhulaíochta - an Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.
ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.6

"Homophobic Bullying - Your Stories" - Gearrthóg físe ar YouTube maidir le frithbhulaíocht homafóbach.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.6

"Homophobic Bullying - Your Stories" - An Bhileóg Oibre a gabhann leis. Buíochas le C.O.G.G. agus Múinteoir Risteard.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.7

Comórtas Líníochta Bliantúil. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 12-13 Cleachtadh 2.1.8

Comórtas Manaí. Buíochas le C.O.G.G.
ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.1 (a)

Ceistneoir Aiseolais - ag tús an dara bliain. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.1 (b) & (c)

“Iarmhairtí na Bulaíochta” & “An chúis a ndéanann daoine bulaíocht” – Bileoga Oibre. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.2

"Bully Dance" – Físeán beoite ar YouTube.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.2

"Bully Dance" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.3

"Silent Witnesses" – físeán frithbhulaíochta ar DVD (le fotheidil i nGaeilge) - An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.4

"Response to Bullying" ón Dr. Ken Rigby – suirbhé pearsanta / bileog oibre. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.5

"Deakin says no to homophobia" - Físéan frithbhulaíochta homafóbaí ar YouTube.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.5

"Deakin says no to homophobia" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.6 (a)

"Anti Cyberbullying Video 3" - Físeán frith-chibearbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.6 (a)

"Anti Cyberbullying Video 3" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.6 (b)

"2013 Hillsboro YAC PSA Anti Cyber-Bullying" - Físeán frith-chibearbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.6 (b)

"2013 Hillsboro YAC PSA Anti Cyber-Bullying" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.7

Comórtas Líníochta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 13-14 Cleachtadh 2.2.8

Comórtas do dhán gairid. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.1

(a) "Ról na bhFéachadóirí" agus Pictiúr ó Olweus agus (b) "Bulaíocht a Aithint" - Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.2

"Daisy Chains" ón DVD ón bhFeachtas Frithbhulaíochta - An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.3

"Caught in The Crowd" - Físeán iontach ceoil ó Kate Miller-Heidke.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.3

"Caught in the Crowd" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.4 (a)

Agallamh Susan Boyle - Ábhar Riachtanach agus an bhileog oibre a ghabhann leis

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.4 (b)

"Susan Boyle's First Audition" - Fís a bhaineann le 2.3.4 (a), thuas.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.5

"Stand Out: Against Homophobia in Schools Australia" - Físéan frithbhulaíochta homafóbaí.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.5

An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.6

"Anti-Cyber Bullying Tips (Loreto, Leitir Ceanainn – Comhairle na nDaltaí) – Físeán friith- chibearbhulaíochta

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.6

An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.7

Comórtas Líníochta. Buíochas le C.O.G.G.
ÍOSLÓDÁIL

Aois 14-15 Cleachtadh 2.3.8

Comórtas Drámaíochta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.1

"Agallamh Leanne Wolfe" ón DVD ón bhFeachtas Frithbhulaíochta - An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.2

"Bully Dance Video.mp4" (Ní Cleachtadh 2.2.2 ar leathnach eile atá i gceist) - Físeán frithbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.2

"Bully Dance Video.mp4" - An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.3

“Cad is bulaíocht ann?” – cur i láthair ar Powerpoint. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.4

"Marlee's Real Life Story" - Físeán frithbhulaíochta homafóbaí.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.4

"Marlee's Real Life Story" - An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.5

"Cyber Bullying Ireland" - Físéan frith-chibearbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.5

"Cyber Bullying Ireland" - An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.6

"Spot it and Stop it” - Físeán atá idirghníomhach i ndáiríre, le plé i gcaitheamh an fhíseáin agus/nó ina dhiaidh.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.7

Comórtas Líníochta. Buíochas le C.O.G.G.
ÍOSLÓDÁIL

Aois 15-16 Cleachtadh 2.4.8

Comórtas do scannán gairid. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.1

"The Leanne Wolfe Diaries" – closláithreoireacht ó RTÉ (gheobhaidh tú sonraí sa Lámhleabhar thuas).– an bhileog oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.2

"Ian McKellen supports Stonewall's Anti-Bullying campaign" - Físéan frithbhulaíochta homafóbaí (gheobhaidh tú sonraí maidir le RABHADH RÉAMHCHÚRAIM sa Lámhleabhar thuas).

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.2

"Ian McKellen supports Stonewall's Anti-Bullying campaign" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis (gheobhaidh tú sonraí maidir le RABHADH RÉAMHCHÚRAIM sa Lámhleabhar thuas).  Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.3

"Anti Bullying Cyber bullying" - Físéan frith-chibearbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.3

"Anti Bullying Cyber bullying" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.4

"To This Day Project - Shane Koyczan" - Físeán frithbhulaíochta atá beoite. Plé ina dhiaidh, i ngrúpaí beaga nó i ngrúpa mór.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.5

"Break Bullying: Not in the Break Room, Not on the Playground" - Físeán Frithbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.5

"Bulaíocht le linn an tsosa: Ní sa seomra sosa, ná sa chlós súgartha"  – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.  Líon isteach an bhileog agus plé ina dhiaidh, i ngrúpaí beaga nó i ngrúpa mór.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.6

"Mean Girls" - Físeán Frithbhulaíochta

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.6

"Mean Girls" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.7

Comórtas líníochta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 16-17 Cleachtadh 2.5.8

Comórtas do ghearrscéal. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 17-18 Cleachtadh 2.6.1

"Bully for You" ón DVD ón bhFeachtas Frithbhulaíochta. An Bhileog Oibre a ghabhann leis. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 17-18 Cleachtadh 2.6.2

"Stand Up! - Don't Stand for Homophobic Bullying" - Físéan frithbhulaíochta homafóbaí ó BeLonGTo; bhuaigh an físean seo gradam.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 17-18 Cleachtadh 2.6.2

"Stand Up! - Don't Stand for Homophobic Bullying" – An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 17-18 Cleachtadh 2.6.3

"Cyberbullying PSA"- Físéan frith-chibearbhulaíochta.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 17-18 Cleachtadh 2.6.3

"Cyberbullying PSA"- An Bhileóg Oibre a ghabhann leis.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 17-18 Cleachtadh 2.6.4

"Your Social Life- Anti Cyberbullying video" – Físeán frith-chibearbhulaíochta. Plé ina dhiaidh, i ngrúpaí beaga nó i ngrúpa mór.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 17-18 Cleachtadh 2.6.7

Comórtas líníochta. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL

Aois 17-18 Cleachtadh 2.6.8

Comórtas do dhán gairid. Buíochas le C.O.G.G.

ÍOSLÓDÁIL
Privacy Statement | Cookie Policy